> Home

Ortal S.A. z siedzibą w Katowicach
swoją działalność koncentruje na rynku nieruchomości komercyjnych.
Realizowana strategia opiera się o dostarczaniu najemcom powierzchni biurowej, handlowej, usługowej i produkcyjnej w ważnych ośrodkach miejskich województwa śląskiego.

Zapraszamy do kontaktu.


Adres

al. Walentego Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice

Kontakt

Email: ortal@ortal.pl
Tel.: +48 32 604 56 40

Dane firmy

KRS: 0000034606
NIP: 7260003660
REGON: 470599783
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy 1.821.430,00 zł, opłacony w całości.